Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Powiat Sejneński, w imieniu którego działa PCPR w Sejnach w dniu 11 lipca 2008r. zawarło umowę ramową z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizacje projektów systemowych w latach 2007- 2013. Projekty systemowe są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Rejestr placówek udzielających pomocy i wsparcia w formie poradnictwa oraz zapewnienia schronienia na terenie województwa podlaskiego.

Dodano: 12.07.2019 r.

W załączeniu zamieszczamy rejestry placówek udzielających pomocy i wsparcia w formie poradnictwa oraz zapewnienia schronienia na terenie województwa podlaskiego.

czytaj dalej

Druga tura naboru wniosków na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Dodano: 27.05.2019 r.

Informujemy, iż w terminie od 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił drugą turę naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w projekcie Fundacji Vis Maior „Kurs na samodzielność 2019”

Dodano: 15.05.2019 r.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie Fundacji Vis Maior pn. „Kurs na samodzielność 2019” dofinansowanym ze środków PFRON. Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej ( „szkoła jesienna”) w terminie 9.09.2019. - 4.10.2019 w Warszawie. Udział w szkoleniu kosztuje maksymalnie 250 złotych.

czytaj dalej

„Aktywny samorząd” w 2019 roku

Dodano: 24.04.2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach rozpoczyna realizację programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

czytaj dalej

Obóz socjoterapeutyczny dla wychowanków pieczy zastępczej.

Dodano: 18.04.2019 r.

Fundacja po DRUGIE ogłasza nabór na kolejną edycję obozu socjoterapeutycznego OSA, łączącego zadania edukacyjne z zabawą. W programie codzienne zajęcia grupowe, możliwość pracy indywidualnej, atrakcyjne wycieczki oraz zajęcia sportowe – wszystko w pięknym, otoczeniu Tatr.

czytaj dalej

zobacz więcej aktualności