Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Adres
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny
Kontakt telefoniczny
87 517 34 15
e-mail: biuro@pcpr.sejny.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

Powiat Sejneński, w imieniu którego działa PCPR w Sejnach w dniu 11 lipca 2008r. zawarło umowę ramową z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizacje projektów systemowych w latach 2007- 2013. Projekty systemowe są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

„Aktywny samorząd” w 2019 roku

Dodano: 24.04.2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach rozpoczyna realizację programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

czytaj dalej

Obóz socjoterapeutyczny dla wychowanków pieczy zastępczej.

Dodano: 18.04.2019 r.

Fundacja po DRUGIE ogłasza nabór na kolejną edycję obozu socjoterapeutycznego OSA, łączącego zadania edukacyjne z zabawą. W programie codzienne zajęcia grupowe, możliwość pracy indywidualnej, atrakcyjne wycieczki oraz zajęcia sportowe – wszystko w pięknym, otoczeniu Tatr.

czytaj dalej

Program Stypendiów Pomostowych dla młodych ludzi ze wsi i małych miast (w tym wychowanków pieczy zastępczej) w celu zdobycia wyższego wykształcenia.

Dodano: 29.03.2019 r.

Program skierowany jest do tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskali co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie. W ramach Programu oferujemy stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce.

czytaj dalej

Program "Uniwersytet Sukcesu" dla wychowanków pieczy zastępczej.

Dodano: 29.03.2019 r.

Fundacja Digital University rozpoczęła pierwszą edycję programu "Uniwersytet Sukcesu". Jest to darmowy program edukacyjno-zawodowy kierowany do dziewcząt w przedziale wiekowym 17-24 lata, które są lub były wychowankami domów dziecka, pochodzą z rodzin zastępczych albo objęte są opieką świetlic środowiskowych.

czytaj dalej

Przewodnik informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dodano: 28.03.2019 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017- 2022 (Dz. U. z 2017 r. poz. 458), w załączeniu zamieszczamy Przewodnik informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

czytaj dalej

zobacz więcej aktualności